Czy wiesz że...

Średnica papierosa jest równa 7,62mm, czyli tyle ile wynosi średnica pocisków do karabinu AK-47 (Kałasznikow).
Współczynnik czasu pracy łożysk tocznych „fh”

 

Nośność ruchowa łożysk tocznych odpowiada trwałości 90% łożysk z produkowanej serii w okresie pracy pod obciążeniem 1 miliona obrotów, przy założeniu obracania się wewnętrznego pierścienia łożyska.

 

Współczynnik czasu pracy fh umożliwia skorygowanie obliczanej nośności ruchowej do wymaganej przez konstruktora trwałości łożyskowania, innej niż wspomniany 1 milion obrotów.

 

Współczynnik ten może być wyznaczony według następującej zależności:

 

Wspolczyniik czasu pracy lozysk

gdzie:

Lh – zakładany czas pracy łożyska w godzinach,

q – współczynnik zależny od kształtu elementów tocznych.

 

W przypadku łożysk kulkowych q = 3

W przypadku łożysk wałeczkowych q = 3,33

 

Wartość współczynnika czasu pracy łożyska tocznego może być również określona z wykresu zamieszczonego tutaj>

 

Czas pracy łożysk może być obliczony jako czas wymagany pracy urządzenia między kolejnymi naprawami głównymi. W celu określenia przybliżonego czasu pracy można posłużyć się następującymi danymi:

 

Opis

Lh [h]

Urządzenia rzadko używane; mechanizmy drzwi przesuwanych, aparaty medyczne

500

Silniki lotnicze

1000

Wały korbowe i korbowody samochodów osobowych

2000

Wały korbowe i korbowody samochodów ciężarowych i ciągników

5000

Przekładnie samochodowe

6000

Maszyny o krótkich okresach pracy; maszyny ręczne, przenośniki, podnośniki, maszyny rolnicze, urządzenia AGD i biurowe

4000-8000

Maszyny pracujące okresowo; maszyny pomocnicze w siłowniach, rzadziej używane obrabiarki

8000-12500

Maszyny pracujące 8 godzin na dobę nie w pełni wykorzystywane

12500-20000

Maszyny pracujące 8 godzin na dobę w pełni wykorzystywane

20000-32000

Pojazdy szynowe

32000-50000

Maszyny do pracy ciągłej; wentylatory, pompy, wirówki

50000-63000

Statki i ich urządzenia do napędu głównego

63000-100000

Maszyny do pracy ciągłej z wymaganą durzą niezawodnością pracy

100000-200000