Czy wiesz że...

Największy kombajn świata to Lexion 590R, który potrafi skosić prawie 2,9m3 kukurydzy na minutę lub ponad 1m3 pszenicy na minutę. Napęd jego stanowi 385kW silnik. Jego wymiary to: długość 9,5m, wysokość prawie 5m a szerokość ponad 4m bez zespołu tnącego.
Obliczanie połączeń wpustowych

Etapy projektowania połączenia wpustowego:

1. Na podstawie średnicy czopa wału dobór wymiarów wpustu: szerokości „b” i wysokości „h”. Odpowiednie wymiary podano tutaj>.
2. Dobór materiału na wpust, oraz jego naprężeń dopuszczalnych na naciski powierzchniowe. Zazwyczaj dobierana jest stal konstrukcyjna zwykłej jakości, rzadziej wyższej jakości.

W przypadku połączeń spoczynkowych naprężenia kd =50-120MPa, a dla połączeń ruchowych kd=20-40MPa.

3. Obliczenie długości części pryzmatycznej wpustu z warunku na naciski powierzchniowe. Wpusty znormalizowane maja tak dobrane wymiary, alby ten warunek był bardziej restrykcyjny od warunku wytrzymałościowego na ścinanie.

gdzie:

P – siła działająca na wpust w [N],

h – wysokość wpustu w [m],

lo – długość części pryzmatycznej wpustu w [m].

Zgodnie z rysunkiem:

Obciążenie wpustu

stąd:

 

4. Dobranie rodzaju wpustu oraz obliczenie rzeczywistej długości wpustu. W przypadku wpustów zaokrąglonych z jednej strony należy do wymiaru lo dodać b/2, a w przypadku wpustów zaokrąglonych obustronnie b.

W przypadku, gdy wpust jest za długi w stosunku do szerokości piasty koła możliwe jest zastosowanie dwóch wpustów na obwodzie wału na jednym czopie o długościach równych połowie długości obliczonej. Jeżeli po takim zabiegu połączenie jest dalej za długie, należy zastosować połączenie wielowypustowe.