Czy wiesz że...

Największy mobilny podajnik taśmowy to F-60, zbudowany przez Man Takraf Company w Niemczech. Może on przenosić urobek 50000ton na godzinę na długość 500m i wysokość prawie 90m. Jego podwozie stanowi 760 kół na 380 osiach.
Jaki dobrać gwint do mechanizmu śrubowego?

Mechanizmy śrubowe są połączeniami śrubowymi, ruchowymi, a więc takimi, w których nakrętka może się przemieszczać na śrubie w czasie pracy mechanizmu. W związku z tym konstruktor stara się, aby mechanizm ten miał jak największą sprawność.

Zgodnie z rozważaniami na temat momentu tarcia gwintu, zależy on między innymi od kąta zarysu gwintu od strony działania siły obciążającej mechanizm śrubowy. Nim ten kąt jest mniejszy, tym moment tarcia będzie mniejszy a więc i sprawność będzie większa. Z tego powodu do połączeń śrubowych ruchowych stosowane są gwinty trapezowe. Oczywiście w przypadku małych mechanizmów koszt wykonania gwintu trapezowego może przewyższać zysk związany z podwyższoną sprawnością i w takich wypadkach często korzystniej jest zastosować gwint trójkątny (kąt zarysu 55-60º).

W przypadku, gdy siła obciążająca mechanizm śrubowy działa w każdym wypadku w jednym kierunku (np. podnośnik śrubowy) zasadne jest stosowanie gwintu trapezowego niesymetrycznego, który z jednej strony ma kąt zarysu 3º a całkowity kąt zarysu 33º. W takim wypadku należy powierzchnię gwintu o mniejszym kącie zarysu usytuować w kierunku działania siły (patrz rysunek).

gwint