Czy wiesz że...

W czasie wojny w Wietnamie amerykanie wystrzeli średnio 300 tyś. pocisków na jednego zabitego wietnamskiego żołnierza.
Start Kształtowniki Podstawowe warunki wytrzymałościowe

TA STRONA UYWA COOKIE dowiedz si wiecej

Podstawowe warunki wytrzymałościowe

Rozróżniamy dwa rodzaje prostych stanów naprężeń:
– naprężenia normalne, w których obciążenie oddziałuje w kierunku prostopadłym do rozpatrywanego przekroju,

Naprężenia normalne są zwyczajowo oznaczane symbolem „s” (sigma) wraz z indeksem odpowiadającym rodzajowi naprężeń, zazwyczaj:
σr ­– naprężenia rozciągające,
σc ­– naprężenia ściskające,
σg ­– naprężenia zginające.

 – naprężenia styczne, w których obciążenie oddziałuje równolegle do rozpatrywanego przekroju.

Naprężenia styczne są zwyczajowo oznaczane symbolem „t” (tau) wraz z indeksem odpowiadającym rodzajowi naprężeń, zazwyczaj:
tt – naprężenia tnące,
tt – naprężenia skręcające. 

Warunek wytrzymałościowy naprężeń normalnych na rozciąganie, lub ściskanie ma postać:

gdzie:
σ – naprężenia normalne w [Pa]
,
F – siła  w [N],
S – przekrój na który działa siła F wyrażony w [m2],

k – naprężenia dopuszczalne na rozciąganie (kr), ściskanie (kc) w [Pa] dostępne tutaj>

 

Warunek wytrzymałościowy naprężeń normalnych na zginanie ma postać:

 gdzie:
sg – naprężenia normalne zginające w [Pa],
M – moment zginający przekrój  w [Nm],
Wx wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie [m3],
kg – naprężenia dopuszczalne na zginanie w [Pa] dostępne tutaj>

 

Warunek wytrzymałościowy naprężeń stycznych na ścinanie ma postać:

gdzie:
τt – naprężenia styczne w [Pa],
F
– siła  w [N],
S
– przekrój na który działa siła F wyrażony w [m2],
kt
– naprężenia dopuszczalne na ścinanie w [Pa] dostępne tutaj>

Warunek wytrzymałościowy naprężeń stycznych na skręcanie ma postać:

gdzie:
ts – naprężenia styczne skręcające w [Pa],
M – moment skręcający przekrój  w [Nm],
Wo wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie [m3],

ks – naprężenia dopuszczalne na skręcanie w [Pa] dostępne tutaj>

 

 

Oczywiście we wszystkich stanach naprężeń w przypadku obciążeń zmiennych odpowiednie wartości naprężeń dopuszczalnych (k) powinny być zastąpione odpowiednimi wartościami wytrzymałości zmęczeniowych,