Czy wiesz że...

Największy kombajn świata to Lexion 590R, który potrafi skosić prawie 2,9m3 kukurydzy na minutę lub ponad 1m3 pszenicy na minutę. Napęd jego stanowi 385kW silnik. Jego wymiary to: długość 9,5m, wysokość prawie 5m a szerokość ponad 4m bez zespołu tnącego.
Obciążenia zastępcze łożysk skośnych w układach „X” i „O”

 

Łożyskowanie wałów obciążonych siłami osiowymi (skierowanymi wzdłuż osi wału) zazwyczaj jest przeprowadzane w ten sposób, że jedno łożysko (ustalające) przenosi te siły, natomiast drugie łożysko ma możliwość przemieszczania się w oprawie (łożysko pływające). Bliższe informacje na ten temat można znaleźć tutaj>.

 

W przypadku łożyskowania łożyskami skośnymi w układach „X” lub „O” siły osiowe przenoszone są przez łożyska z dwóch stron wału. Ponadto podczas obciążenia osiowego wału następuje dociskanie bieżni do elementów tocznych łożyska z jednej strony wału i luzowanie łożyska z drugiej strony wału. Z tego powodu konieczne jest zastosowanie pewnej siły napięcia wstępnego, która nawet pod pełnym obciążeniem osiowym uniemożliwi rozdzielenie elementów łożyska luzowanego.

 

Siła napięcia wstępnego w każdym łożysku wynosi:

 

Napiecie wstepne lozysk skosnych

gdzie:

PZ – siła napięcia wstępnego łożyskowania,

PP – siła obciążenia poprzecznego łożyska skośnego (reakcji prostopadłej do osi wału w podporze),

Y – współczynnik przeniesienia siły osiowej łożyska, dostępny w katalogu.

 

Dodatkowa siła napięcia wstępnego PZ powoduje dodatkowe wzdłużne obciążenie łożysk. Całkowite obciążenie wzdłużne poszczególnych łożysk powinno być wyznaczone w zależności od panujących warunków obciążeń według poniższych zależności:

 

Przypadek obciążenia

Łożysko A

Łożysko B

 

oraz

 

lub

oraz


oraz

oraz

lub

oraz

oraz

 

Pw – siła obciążenia wzdłużnego wału,

PP1, PP2 – siły reakcji poprzecznych w łożyskach,

PW1, PW2 – wypadkowe siły wzdłużne w łożyskach,

Y1, Y2 – współczynniki przeniesienia sił osiowych łożysk.

 

Przykładowe układy „X” i „O” łożyskowań łożyskami skośnymi:

 

Układ „O”

Układ „X”

Uklad

Uklad

Uklad

Uklad

Uklad

Uklad

Uklad

Uklad