Czy wiesz że...

Najszybszy pociąg świata to francuski pociąg TGV w wersji V150, który w 2007r. osiągnął maksymalną prędkość 574,8km/h. Jego długość to 100m przy masie 234ton. Napęd jego stanowi łącznie 12 silników o łącznej mocy maksymalnej 19680kW.
Położenie pól tolerancji względem wymiaru normalnego

W symbolowym oznaczaniu tolerancji wymiaru literą oznaczane jest położenie pola tolerancji względem wymiaru nominalnego, przy czym litery durze dotyczą wymiarów wewnętrznych (otworów) a litery małe wymiarów zewnętrznych (wałków).

Przyjmuje się zasadę, że litery z początku alfabetu sytuują pole tolerancji w głąb materiału w stosunku do wymiaru nominalnego (N), a litery z końca alfabetu sytuują pole tolerancji na zewnątrz materiału w stosunku do wymiaru nominalnego (N).

 

W przypadku wymiarów wewnętrznych (otworów)

- pola tolerancji oznaczane literami od A do G są usytuowane w ten sposób, że każdy wymiar rzeczywisty z tych pól tolerancji będzie zawsze większy od nominalnego wymiaru wewnętrznego (otworu).

- pole tolerancji oznaczone literą H jest usytuowane w ten sposób, że każdy wymiar rzeczywisty z tego pola tolerancji będzie zawsze większy lub równy wewnętrznemu wymiarowi (otwór) nominalnemu (N).

- pole tolerancji oznaczone literami JS jest dzielone przez wymiar nominalny na połowę.

- pola tolerancji J i K są usytuowane w ten sposób, że wymiar rzeczywisty z tych pól tolerancji może być większy lub mniejszy od nominalnego wymiaru wewnętrznego (otworu).

- pola tolerancji od M do Z oraz ZA, ZB i ZC są usytuowane w ten sposób, że wymiar rzeczywisty z tych pól tolerancji będzie zawsze mniejszy od nominalnego wymiaru wewnętrznego (otworu).

 

W przypadku wymiarów zewnętrznych (wałów) sytuacja jest odwrotna:

- pola tolerancji oznaczane literami od a do g są usytuowane w ten sposób, że każdy wymiar rzeczywisty z tych pól tolerancji będzie zawsze mniejszy od nominalnego wymiaru zewnętrznego (wałka).

- pole tolerancji oznaczone literą h jest usytuowane w ten sposób, że każdy wymiar rzeczywisty z tego pola tolerancji będzie zawsze mniejszy lub równy zewnętrznemu wymiarowi (wałek) nominalnemu (N).

- pole tolerancji oznaczone literami js jest dzielone przez wymiar nominalny na połowę.

- pola tolerancji j i k są usytuowane w ten sposób, że wymiar rzeczywisty z tych pól tolerancji może być większy lub mniejszy od nominalnego wymiaru zewnętrznego (wałka).

- pola tolerancji od m do z oraz za, zb i zc są usytuowane w ten sposób, że wymiar rzeczywisty z tych pól tolerancji będzie zawsze większy od nominalnego wymiaru zewnętrznego (wałka).

Powyższy opis ilustruje rysunek:

pola tolerancji wymiarów

 

Artykuły podobne